Kimdir

Taif Yolculuğunda Peygamberimizin Yol Arkadaşı Kimdir?

Taif yolculuğu sırasında peygamberin yol arkadaşı evlatlık oğlu Zeyd İbni Harise’dir. Mekke’de destekçileri azaldığı ve korumasız kaldığı için İslam liderinin malları ve hayvanları elinden alındı. Bu sebepten Hz. Muhammed ve Zeyd bu yolculuğu 3 gün boyunca yaya olarak yaptı. 

Taif Yolculuğu Nedir?

Taif Mekke’nin 120 km doğusunda Arap yarımadasının sıcak ve kurak iklimine karşın serin, sulak, verimli arazilere sahip şehridir. Havasının ferahlatıcı olması sebebiyle sayfiye yeri olarak kabul edilir. Böylesi kıymetli bir arazi dönemin en zengini olan müşriklerin elindedir.

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin 10.yılında eşi Hz. Hatice ve çok sevdiği amcası Ebu Talib vefat eder. Hayatta en sevdiği yoldaşlarını kaybetmek onu hüzne sürükler. Tüm bunların yanında en büyük acıyı da İslam’a döndürdüğü Mekkelilerin büyük çoğunluğunun tekrar putperest olması gelir. İslam’a dönen Mekkelilerin neredeyse 10’da 9’u yine putperest olur.

Taif Yolculuğunda Peygamberimizin Yol Arkadaşı Kimdir

Görevi Allah’ın emirlerini yaymak olan Hz. Muhammed rabbine olan vazifesini yerine getirmek için evlatlığı Zeyd’i de yanına alarak Taif’e gitmeye karar verir. 

Mekke’deki gücü kaybolmuş tüm malvarlığı lav edilmiş peygamberin binek bir hayvanı bile kalmadığı için bu yolculuğu üç gün boyunca yaya olarak yapar.    

Taif’e ulaştığında Taif halkı tarafından hoş karşılanmaz. İslam’ı yaymak için yaptığı bu yolculuğun sonunda Taif halkı tarafından aşağılanır. Taif’den kovulur. Taif şehri çıkışında ki 2 buçuk kilometre yol boyunca dizilmiş müşrikler tarafından taşlanır. Hakaretler ve tükürüklere boğularak zarar görür. 

Taif Yolculuğu Ne Zaman Oldu?

Taif yolculuğu Hz. Muhammed’in peygamberliğinin 10.yılına denk gelir. 610 yılında ilk vahiyi alarak peygamberliğini ilan eden Hz. Muhammed Taif yolcuğuna 620 yılında çıktı. Taif yolculuğu Hz. Muhammed’in yaşadığı en kötü 3 olaydan biridir.

Taif yolculuğu Taif seferiyle karıştırılmamalıdır. Taif yolculuğu 620 yılında peygamberin sadece evlatlığıyla yaptığı başarısızlıkla sonuçlanan tebliğ yolculuğudur. Taif seferi ise şehrin İslam askerleri tarafından 630 yılında kuşatılmasıdır. Kuşatma Taif halkının gönül rızasıyla İslamiyet’e geçmesiyle son bulur. 

Taif Yolculuğunda Peygamberimizin Yol Arkadaşı Kimdir

Taif Yolculuğu Sebepleri

Hz. Muhammed’i Taif yolculuğuna iten başlıca sebepler:

 • Mekke’de müşriklerin artması,
 • İslam destekçilerin azalması, 
 • Şehirde kalan 300-400 civarlarında Müslümanın zulme uğramamak için dağlara çekilmesi,
 • Müslümanların mallarının yağmalanmaya başlaması,
 • Peygamberin en büyük destekçisi eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’in ölümünün yarattığı yalnızlık hissi,

Tüm bunlarla birlikte peygamberin çocukluğunun Taif’de geçmesi, bu kentin İslam nurundan ayrı kalması gönlünü kırmaktadır. Görevi Allah’ın emirlerini yaymak olan peygamber sulh yoluyla Taif halkını İslam dinine davet etmek için yolculuğa çıkmaya karar verdi.

Taif Yolculuğu Sonuçları

Taif yolculuğu hüsranla sonuçlanan bir yolculuk olsa da İslamiyet’in yayılması için zemin hazırlayan unsurlar barındırır. 

 • Taif yolculuğu bereketli toprakların İslam’a davet edilmesi için düzenlendi. 
 • Şehir halkının İslam düşmanlığı bu yolculukla kanıtlanmış oldu. 
 • Yaşanan hadise azgınlaşan şehrin sulh ile değil savaşla alınabileceğini kanıtladı. 
 • Şehir halkın da peygamberin çocukluğunda ki gibi Arap misafirperverliğinin kalmadığını gösterdi. 
 • Yolculuk dönüşü İslamiyet’i seçen tek kişi olan köle Addas İslamiyet’in her koşulda yayılacağının kanıtladı. 
 • Yolculuk dönüşünde peygamberin yoluna çıkan cinler, bu meşakkatli yolda yine de Allah’ı zikreden imana karşı Müslüman olmayı seçer ve yeryüzündeki tüm cinlere İslam’ı anlatır.
 • Bu hadise üzerine Ahkaf 29.ve 31.ayetleri iner.

Taif Yolculuğu Özeti

Mekke’de müşriklerin artması peygamberin amcası ve eşinin vefatı sonrası baskı ve zulümler giderek arttı. Hz. Muhammed İslam’ın Mekke dışına çıkarak yayılması için azgın Kureyş halkından önce Taif’e gitmeye karar verdi. Evlatlığı Zeyd’le birlikte üç günlük zorlu yola çıktı. 

Bu kampanya da ilginizi çekebilir;  Ömer Korkmaz Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Hz. Muhammed Taif’e vardıktan sonra putperest olan halkın üç lideriyle görüştü. Habib, Mesud ve Abdi Yalil isimli üç kardeşte peş peşe Allah’ın resulünü reddetti. Hz. Muhammed şehirde 10 gün kaldı. Bu sürede halk peygamberle alay ederek Allah’ın resulünü topraklarından kovdu. Hz. Muhammed üç kardeşten bu ziyaretin Mekkeli ve Kureyşlilere söylenmemesini istedi. Böylece az miktarda ve dağınık kalan Müslümanların zarar görmemesini planladı. Kardeşler bu olayı yaymakla birlikte daha kötü bir plan yaptı. Şehirden kovdukları Hz. Muhammed ve Zeyd için şehrin iki buçuk kilometrelik çıkışının iki tarafına haydutlar dikti. Bu haydutlar peygamberi ve Zeyd’i yol boyunca taşladı. 

Müslümanlar tarafından kan davası güdülmemesi için atılan taşlar peygamberin belden aşağısını hedef aldı. Zeyd köle olduğu için onun yüzüne öldürücü taşlar atılmasının bir mahsur yoktu. 2.5 kilometrelik yol boyunca atılan taşlardan ötürü her ikisi de ağır yaralar alıp kan revan içerisinde kaldı. 

Şehirden uzaklaştıktan sonra üzüm asmalarının bulunduğu bir yere sığındılar. Asmanın altında yaralarını temizlerken İslam’ın her yerde yayılmasının mümkün olduğuna dair bir hadise gerçekleşti. 

Kureyşli müşrik iki kardeşe ait bağın sahipleri hallerine acıdıkları Hz. Muhammed ve Zeyd’e üzüm ikram etmesi için köle gönderdi.

Köle Hz. Muhammed’in konuşmalarından o kadar etkilenir ki orada Müslüman olur. 

Üç günlük yolculuk, on günlük Taif ziyareti ve dönüş yolunda yaşadıkları azimetin ardından İslam’ı tek bir kişi kabul eder. O kişi köle Addas’dır.

İslam’ın yayılması bu olay sonrasında devam etti. Küçük gurupların İslam saflarına geçmesinden sonra 630 yılında artık toplu seferler düzenlenmeye başlandı. Bu seferlerden en önemlilerinden biri Taif seferidir. Müslümanlar 10 yıl sonra peygamberlerinin taşlanarak kovulduğu Taife sefer düzenleyerek şehri sulh yoluyla aldı. 

Taif Yolculuğunda Peygamberimizin Yol Arkadaşı Kimdir

Taif Yolculuğu Tarihi

Taif yolculuğu Hz. Hatice ve Ebu Talib’in öldüğü seneye denk gelir. Hz. Muhammed acı kayıpları peygamberliğinin onuncu yılında yaşadı. Bu hesapla Taif yolculuğu peygamberliğinin vahiy olduğu 610 yılından sonra 620 yılında gerçekleşti.

Peygamber Efendimiz Neden Taife Yolculuk Yapmıştır?

Hz. Muhammed’in temel amacı İslam’ı tüm insanlara yaymaktı. Bu sebeple önce kendi etrafından başlayarak Allah’ın emir ve yasaklarını topluma anlattı. Peygamberliğin ilk yıllarında Mekkelilerin birçoğu İslam’ı seçse de,10.yılına gelindiğinde yüzde doksanı tekrar putperest oldu. Mekkeli müşrikler azap ve yağmalama konusunda azıtıp Müslüman taraftarları dağıtmaya başlayınca, İslam destekçisi azaldı. 

Kureyşliler de Mekkeli müşriklerden geri kalır durumda değildi. Mekkelilerin bir dönem Müslüman olup İslam’ı destekliyor olması Kureyşlilerin Müslümanlara karşı saldırgan olmasının önünde geçti. 

İslam’ın kalabalık halka sahip Mekke’de kan kaybettiği Kureyşliler tarafından öğrenilirse, kalan bir avuç Müslümanda helak edilebilirdi. 

Bu süreçte can yoldaşı eşi ve amcasını kaybeden İslam peygamberi daha fazla yalnızlaşmaya başladı. İlk çocukluk dönemi, sütannesi Halime’nin yanında Taif’de geçen Hz. Muhammed çocukluk anıları hatırasıyla Taif’in Müslüman olmasını arzuladı. 

Eğer Taif halkı Müslümanlığı seçerse İslam destekçisi bulmuş olacaktı. Azalan gücünü kazanmak için zaman kazanacaktı. Bu sebeplerle birlikte yanında kalan tek yakını evlatlığı Zeyd’le 620 yılında Taife yolculuk yaptı. 

Taif Yolculuğunda Peygamberimizin Yol Arkadaşı Kim?

Hz. Muhammed’in acı dolu geçirdiği bu yolculuk İslam tarihi içinde kara gün olarak anılır. Bu zorlu yolculukta İslam peygamberinin yanında sadece evlatlığı Zeyd İbni Harise bulunur. İki kişi olarak yaptıkları bu yolculuk sonunda Taif halkı tarafından kötü bir şekilde taşlanarak eziyete maruz kalırlar.

Zeyd İbni Harise tüm bedeniyle Hz. Muhammed’i korumaya çalışsa da atılan yüzlerce taştan dolayı yaralanmasının önüne geçemez. 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Taif_Seferi#:~:text=Taif%20Seferi%20veya%20Taif%20Ku%C5%9Fatmas%C4%B1,%C3%B6%C4%9Frenmek%20i%C3%A7in%20Yemen’de%20bulunuyordu.

Yazıyı Oylayın

Zeki Yıldırım

1990 Kocaeli doğumlu... Akdeniz Üniversitesi işletme bölümü mezunu. 2016 yılından bugüne kadar birçok yerel gazetede editörlük yapmaktadır. muayenehaberleri.com editör kadrosunda yer almakla birlikte ayrıca editör kadrosundan da tam yetkili olarak görev almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu